تعرفه تبلیغات در سایت ما

تبلیغات هزینه نیست

تعرفه تبلیغات در وبسایت و لینک باکس غلغله

از این که سایت ما را به عنوان تبلیغات انتخاب کردید متشکریم ، امیدوارم سرمایه گذاری در سایت ما برای شما مفید باشد.

تبلیغات هزینه نیست ، سرمایه گذاری است ...
نام پلنجایگاه تبلیغاتیسایز تبلیغاتقیمت به تومان
R1سمت راست بالا120*240ماهیانه 3.000 / سالیانه 30.000
R2سمت چپ بالا120*240ماهیانه 2.000 / سالیانه 20.000
C1وسط بالا468*60ماهیانه 6.000 / سالیانه 60.000
C2وسط پایین468*60ماهیانه 4.000 / سالیانه 40.000
L1لوگو در لینک باکس50*50ماهیانه 20.000
L2لینک ویژه در لینک باکستبلیغ متنیماهیانه 7.000
؟بزودیبزودیبزودی
از خرید شما متشکریم
کد کلید